Tel: 0314 820 360 

VvE Energieloket

Bent u bewoner van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en heeft u plannen om uw gebouw energiezuiniger of duurzamer te maken? Dan bent u hier aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden om te verduurzamen, beschikbare subsidies en andere manieren waarop we u hierbij kunnen ondersteunen.

 

Informatiebijeenkomsten

Het energieloket organiseert in februari 2020 een tweetal informatiebijeenkomst over het verduurzamen van VvE-gebouwen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op de volgende data en locaties:

Dinsdag 18 februari
Voor wie: VvE’s in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek
Locatie: De Steck, Raadhuisstraat 25 in Doetinchem
Tijd: start 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur

Woensdag 19 februari
Voor wie: VvE’s in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk
Locatie: De Mattelier, Mattelierstraat 19 in Groenlo
Tijd: start 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur

Bent u namens uw VvE aanwezig bij één van deze bijeenkomsten? Dan kunt u zich via onderstaande knop aanmelden.

Subsidieregelingen voor VvE’s

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis voor VvE

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt met de subsidieregeling ‘Energiebesparing Eigen Huis voor VvE’ subsidie voor zowel het opstellen van een energieadvies als het uitvoeren van (daaruit voortkomende) maatregelen. Globaal is voor het energieadvies subsidie te verkrijgen in 3 varianten:

  1. Alleen energieadvies (zonder besluit tot investeren)
  2. Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief besluit tot investeren)
  3. Energieadvies met meerjarenonderhoudsplan (MJOP, waarin minimaal 2 energiebesparende maatregelen zijn opgenomen) en eventueel procesbegeleiding

Indien subsidie wordt aangevraagd voor energieadvies én procesbegeleiding, dan moeten de maatregelen binnen 5 jaar worden uitgevoerd. Indien subsidie wordt aangevraagd voor energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan, dan moeten de maatregelen binnen 10 jaar worden uitgevoerd. 

De subsidie kan slechts één keer worden aangevraagd, het is dus aan te raden om van tevoren goed te bedenken welke variant van toepassing is. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de factuur (incl. btw.). 

Voor het uitvoeren van maatregelen zijn er tevens 3 verschillende mogelijkheden:

  1. Isolatiemaatregelen (minimaal 2 verschillende maatregelen)
  2. Aanvullende maatregelen (o.a. isolerende deuren, energiedisplay)
  3. Zeer energiezuinig pakket (maximum aan besparende maatregelen)

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort isolatie, de isolatiewaarde en het te isoleren oppervlakte. Indien er sprake is van meerdere gebouwen binnen de vereniging, dan kan per gebouw subsidie worden aangevraagd.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kan subsidie worden verkregen voor het aanschaffen van technische apparaten die het gasverbruik in de woning fors terugdringen of zelfs helemaal kunnen vervangen. De subsidie is aan te vragen voor de volgende systemen:

Daarnaast kan nog subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel, maar alleen als deze geïnstalleerd is in 2019. De aanvraag voor de subsidie moet binnen 6 maanden na installatie zijn ingediend. Met ingang van 2020 is de ISDE-regeling vervallen voor nieuwe pelletkachels of biomassaketels. Daarnaast kan de regeling met ingang van 2020 niet meer worden aangevraagd voor apparaten die worden geïnstalleerd in gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning ná 30 juni 2018 (datum vervallen gasaansluitplicht) is aangevraagd.

Zowel zakelijke als particuliere gebruikers kunnen deze subsidie aanvragen. De subsidie wordt verstrekt ná aanschaf van het apparaat en
dient binnen 6 maanden na installatie te worden aangevraagd. De subsidie is aan te vragen en met 31 december 2020 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie Procesondersteuning Vereniging van Eigenaren (VvE)

Daarnaast heeft de provincie Gelderland subsidie beschikbaar voor VvE’s die deskundigen willen inhuren voor het voorbereiden van een nul-op-de-meter renovatie (NOM), een stapsgewijze aanpak naar NOM (NOM-ready) of een Zeer Energiezuinig Pakket. De subsidie kan worden aangevraagd voor bijv. het opstellen van een uitvraag, het beoordelen van offertes, het begeleiden bij de besluitvorming en het begeleiden van de financiering. De aanvragende VvE (of samenwerkende VvE’s) moet uit minstens 10 wooneenheden bestaan. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van €35.000,-.

Subsidie Lokale hernieuwbare energieprojecten

Lokale duurzame energiebedrijven (bijv. energiecoöperaties) en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen subsidie aanvragen voor het starten van een lokaal project voor groene (hernieuwbare) energie uit bijv. zon, wind, waterkracht of biomassa. De subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van projecten om groene energie te realiseren. Als voorwaarde geldt dat een project waarbij minimaal 50 personen (wonend op verschillende adressen) zijn betrokken door middel van een financiële bijdrage. De eigen bijdrage van deze deelnemers is minimaal 25% van de kosten van het project, de minimale bijdrage per (natuurlijk) persoon €50,-. Daarnaast moet het project een terugverdientijd van minimaal 5 jaar hebben. Voor VvE’s moet het project tenslotte verbonden aan het gebouw of groep van gebouwen van de VvE.

De subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten met een minimum van €3.500 en maximum van €100.000,-. Voor waterkrachtinstallaties bedraagt het maximumbedrag €200.000,-.