Tel: 0314 820 360 

Toekomstbestendig Wonen Lening

Heb jij plannen om jouw huis duurzamer, toekomstbestendig, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Veel woningen in de Achterhoek kunnen wel een verbetering op deze aspecten gebruiken, maar deze investeringen kosten vaak (veel) geld. De provincie Gelderland en de gemeente Bronckhorst vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuiniger, toekomstbestendiger en beter worden gemaakt. Daarom bieden de provincie en de gemeente je de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van jouw huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’.

Heb je een nieuwbouwhuis en wil je deze bijvoorbeeld aardgasvrij maken? Dan kun je ook gebruik maken van deze lening.

 

Eén regeling

Door alle leningen voor het verbeteren van woningen onder één regeling aan te bieden, hoef jij niet meer uit te zoeken welke lening voor jouw woonwens geschikt is of meerdere aanvragen te doen als je jouw woning wilt aanpassen. De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: energie, levensloopbestendigheid, sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes, funderingsherstel of asbestsanering. Vertrekpunt voor de regeling is duurzaamheid, daarom dient er wel altijd een energiebesparende of -opwekkende maatregel getroffen te worden.

Op dit moment biedt alleen de gemeente Bronckhorst de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ aan.

Meerdere varianten

De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ bestaat uit meerdere varianten. Neem vooraf de verschillen goed door en bedenk welke leenvorm je kunt en wilt aanvragen. Hieronder staan de verschillende varianten kort weergegeven:

Consumptieve lening

 • Minimaal leenbedrag voor alle maatregelen € 2.500,-
 • Maximaal € 30.000,- voor alle voorkomende maatregelen van de Toekomstbestendig Wonen Regeling
 • Maximaal € 50.000,- voor ‘Nul op de Meter’-woningen, aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering i.c.m. energiemaatregel
 • Lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Lening wordt consumptief versterkt en is een annuïtaire lening in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Rente 1,6%
 • Geen afsluitkosten
 • Looptijd bij een leenbedrag t/m €15.000 is 10 jaar
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf €15.001 is 15 jaar
 • Aan te vragen t/m 75-jarige leeftijd

Verzilverlening

 • Hypothecaire lening
 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-
 • Lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Lening wordt hypothecair versterkt in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+), geen maximum leeftijd
 • Geen maandlasten, besteedbaar inkomen blijft gelijk
 • Oorspronkelijke lening en achterstallige rente opeisbaar bij verkoop van woning
 • Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentedragend
 • Maximaal 80% van de WOZ-waarde, incl. andere inschrijvingen
 • Rente 1,7%
 • Afsluitkosten € 475,-

Hypothecaire lening

 • Minimaal leenbedrag € 2.500,-
 • Maximaal leenbedrag € 50.000,-
 • Voor alle voorkomende maatregelen van de Toekomstbestendig Wonen Regeling
 • Lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Lening wordt hypothecair versterkt en is een annuïtaire lening in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Looptijd 10 jaar bij leenbedrag t/m € 25.000,-
 • Rente 1,6% bij leenbedrag t/m € 25.000,-
 • Looptijd 20 jaar bij leenbedrag vanaf €25.001,-
 • Rente 2% bij leenbedrag vanaf € 25.001,-
 • Geen leeftijdsbeperking
 • Afsluitkosten € 850,-

Maatwerklening

 • Hypothecaire lening
 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-
 • Lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Lening wordt hypothecair versterkt en is een annuïtaire lening in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Alleen aan te vragen voor asbestsanering of funderingsherstel, gecombineerd met minimaal één energiemaatregel
 • Maandlasten naar draagkracht, eerste 3 jaar nog geen incassering
 • Periodieke krediettoets na  3, 6, 10 en 15 jaar
 • Maximaal 30-jarige looptijd
 • Rente 2%
 • Geen leeftijdsbeperking
 • Afsluitkosten € 950,-
 • Restschuldgarantie door provincie / gemeente

Checklist offertes

Controleer voor de zekerheid of de maatregelen waarvoor je de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ wilt aanvragen staan opgenomen in de verordening van de gemeente Bronckhorst. Let er op dat uit de offerte(s), begroting, kostenonderbouwing of plan van aanpak duidelijk blijkt dat de maatregelen voldoen aan de voorwaarden in de verordening. Voor ondersteuning bij het aanvragen en beoordelen van offertes hebben wij een handige checklist opgesteld.

Advies lening

Klanten die een lening aangaan moeten voldoende kredietwaardig zijn. SVn toetst of dit het geval is. Zowel het energieloket als SVn adviseren klanten niet welke lening het meest geschikt voor hun is. Bij twijfel of behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële situatie kunt u advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Komt uw maatregel in aanmerking voor een lening, dan krijgt u van het energieloket een toewijzing om de duurzaamheidslening bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) aan te vragen. Zij voeren een financiële toets uit. Deze toets bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening die dan door SVn wordt verstrekt. SVn heeft onder meer een AFM-vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

 

Voorwaarden van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’

De aanvragers verklaren bij het invullen van de aanvraag:

 • Bekend te zijn met de voorwaarden van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’;
 • Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
 • Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening niet wordt voldaan;
 • Dat de werkzaamheden waarvoor de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
 • Dat de te treffen voorzieningen aan de woning zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
 • Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
 • Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
 • Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente), die belast is met controle.