Tel: 0314 820 360 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Met de subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is ongeveer 20% subsidie te verkrijgen voor het aanbrengen van isolerende maatregelen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten 2 van deze maatregelen tegelijk worden uitgevoerd. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor extra maatregelen of een ‘Zeer Energiezuinig Pakket’. De subsidieregeling loopt van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020 en kan worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie is ook aan te vragen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor deze subsidie:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Spouwmuur- of gevelisolatie
 • Vloer- en/of bodemisolatie
 • Isolerend (HR++ of Triple) glas

Per maatregel en per woningtype gelden eisen voor de minimale isolatiewaarden en minimale hoeveelheden. Klik hier voor meer informatie.


Aanvullende maatregelen
Naast de minimale eis van 2 van de bovenstaande isolatiemaatregelen is de subsidie uit te breiden met de volgende aanvullende maatregelen:

 • Isolerende deuren
 • Energiezuinig ventilatiesysteem (CO2-gestuurd of balansventilatie)
 • Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem
 • Energiedisplay of slimme thermostaat
 • Maatwerkadvies


Zeer Energiezuinig Pakket

Tot slot is er extra subsidie te verkrijgen voor het ‘Zeer Energiezuinig Pakket‘ (ZEP). Dit is een combinatie van meerdere maatregelen, waarbij strengere isolatie- en kwaliteitseisen gelden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van RVO.

Voorwaarden
Voor het aanvragen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
 • De woning is eigendom én hoofdverblijf van de aanvrager, of wordt het hoofdverblijf na renovatie.
 • Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt. 
 • Er worden minstens 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren.
 • De subsidie wordt aangevraagd nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn. Via het uitvoerdersformulier wordt aangegeven hoeveel m² of aantallen van de energiebesparende en eventuele aanvullende maatregelen zijn uitgevoerd. Als de maatregelen door meerdere bedrijven zijn uitgevoerd, dan dient per bedrijf een uitvoerdersformulier te worden ingevuld. 
 • De maatregelen zijn uitgevoerd na de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kan geen subsidie worden verkregen. De subsidie mag worden gecombineerd met andere subsidies of leningen van bijvoorbeeld de provincie of gemeente.
 • De maatregelen worden uitgevoerd binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat voor aan- of nieuwbouw aan de woning geen subsidie wordt verstrekt. Daarvoor moet worden voldaan aan het bouwbesluit 2012.
 • Alle maatregelen worden uitgevoerd door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid 
 • Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert.


Hoogte subsidiebedrag
De subsidie bedraagt maximaal €10.000 per woning. Als het ‘Zeer Energiezuinig Pakket’ (ZEP) wordt uitgevoerd, dan bedraagt de subsidie maximaal €15.000 per woning (inclusief bonusbedrag). Voor een indicatie van het subsidiebedrag heeft RVO een rekentool ontwikkeld, deze is te vinden via de website van RVO.