Tel: 0314 820 360 

Winterswijk: Gerrit Komrij College

Waar: Winterswijk
Soort locatie: Schoolgebouw
Initiatiefnemers: Gemeente Winterswijk
Uitgevoerde maatregelen: Warmtepomp, Warmteterugwinning

Het Gerrit Komrij College in Winterswijk heeft op meerdere fronten een voorbeeldfunctie in onderwijsland. In de in 2012 in gebruik genomen school voor voortgezet onderwijs wordt een bijzonder klimaatconcept toegepast.

  • nieuwbouw school
  • bouwperiode december 2010 – augustus 2012
  • bijzonder klimaatconcept
  • enorme reductie CO2 uitstoot
  • prettig binnenklimaat
  • extreem laag energieverbruik
  • gasgedreven warmtepomp
  • gebalanceerd ventilatiesysteem met HR-warmterugwinning

 

In opdracht van de gemeente Winterswijk werd de nieuwbouw van het Gerrit Komrij College ontwikkeld. In december 2010 gingen de bouwwerkzaamheden van start. De nieuwe fraai vormgegeven school, opvolger van De Driemark, biedt plaats aan ongeveer 1.400 leerlingen. Bij het project was een belangrijke rol weggelegd voor het Winterswijkse bedrijf Enervisie van directeur Niels Kuenen.

Een optimale energiehuishouding vormde een voornaam speerpunt. “Het duurzame karakter van het gebouw en het gezonde binnenklimaat zijn aspecten waar terecht grote waarde aan worden gehecht”, zo weet de directeur van Enervisie. Naast de nieuwbouw van het schoolgebouw bestaat het project tevens uit de realisatie van een sport- en turnhal.

Enervisie heeft als E/W-adviseur samen met de overige bouwteampartners het integrale ontwerp van de gebouwgebonden installaties verzorgd. “Het was een heel uitdagende klus”, constateert Niels Kuenen. Enervisie verzorgde samen met de bouwteampartners het integrale ontwerp van de gebouwgebonden installaties. “Het moest energiezuinig, maar er mochten geen concessies worden gedaan aan comfort en leefklimaat. Dat was de opdracht.”

“Het moest energiezuinig, maar er mochten geen concessies worden gedaan aan comfort en leefklimaat.

Frisse scholen

Het bouwteam slaagde met glans. De richtlijnen voor Frisse Scholen binnenklimaat klasse B werden gehanteerd en ruimschoots gehaald. Een goede ventilatie met een hoog rendement warmteterugwinning vormde één van de belangrijke uitgangspunten. Het ventilatiesysteem is dan ook volledig uitgebalanceerd. “Door middel van vijf luchtbehandelingskasten die de verse buitenlucht aan de diverse gebouwdelen toevoeren, wordt het gehele complex geconditioneerd”, legt Kuenen uit. “Tijdens vollast wordt er op deze wijze ruim 120.000 kuub verse lucht per uur aan het gebouw toegevoerd. De ventilatielucht van de zuid- en de noordvleugel wordt vervolgens door de luchtbehandlingskasten via het atrium (ongeveer 1.000 m2 met een hoogte van 5 verdiepingen) afgezogen. Hierdoor wordt ook het atrium geconditioneerd.”

Verder zijn de luchtbehandelingskasten voorzien van hoog rendement warmteterugwinning door middel van een warmtewiel waarmee een groot gedeelte van de gebouwwarmte weer afgegeven wordt aan de verse (koude) buitenlucht.

Gasgedreven warmtepomp bleek optimaal

Er zijn meerdere energieopwekkingsvarianten in economisch en functioneel opzicht tegen elkaar afgezet. De stijgende energieprijzen en de eisen van de overheid op het gebied van duurzaam bouwen zijn immers zaken om nadrukkelijk rekening mee te houden. Daarom werd er in de ontwerpfase uitgebreid gekeken naar de verschillende mogelijkheden.

Verwarming van de school met een houtstookinstallatie bleek technisch en planologisch niet haalbaar. Gebruikmaking van aardwarmte viel om dezelfde reden af als optie. “Uiteindelijk is gekozen voor een opstelling van gasgedreven luchtwater warmtepompen”, constateert Kuenen. “De gaswarmtepomp is een systeem dat zowel koelt als verwarmt of zelfs gelijktijdig koude en warmte kan leveren. Dit systeem onttrekt warmte aan de buitenlucht om hiermee het gebouw te voorzien in de basisbehoefte tijdens het verwarmen. Mocht het in de zomermaanden warm worden dan werkt de installatie omgekeerd: de overtollige warmte uit het gebouw wordt afgegeven aan de buitenlucht.”

De op primaire energie (aardgas) aangedreven gaswarmtepompen zijn duurzaam en energiezuinig door de toepassing van innovatieve gastechnologie. Bij de haalbaarheidsstudie is tevens gekeken naar het optimale aantal toe te passen gaswarmtepompen. Voor het GKC bleek het omslagpunt te liggen bij 3 stuks gaswarmtepompen in een bi-valente opstelling met HR-cv ketels en koelmachines. Indien de capaciteit van de warmtepompen tijdens extreme warmte, of koude niet voldoende is, wordt de aanvullende warmte- of koudebehoefte geleverd door hoogrendement cv-ketels of de koelmachines.

“Naast een uiterst prettig binnenklimaat, zal het verwachte energieverbruik ruim veertig procent lager liggen dan het gemiddelde energieverbruik van een gebouw van deze omvang”

EPC met 0,69 aanmerkelijk beter dan wettelijk vereist

Het doordachte ‘compacte’ ontwerp en de uiteindelijke gekozen energetische maatregelen hebben (zonder extreme budgetaanpassingen) geresulteerd in een EPC waarde van 0,69 voor het schoolgebouw. Dit is aanmerkelijk beter dan de eis van maximaal 1,3 in het Bouwbesluit.

Dit schoolgebouw zal dan ook 44 procent minder CO2 uitstoten dan een schoolgebouw dat net aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. “Naast een uiterst prettig binnenklimaat, zal het verwachte energieverbruik ruim veertig procent lager liggen dan het gemiddelde energieverbruik van een gebouw van deze omvang”, merkt de directeur van Enervisie op. “Met dank aan de integratie van het bouwkundig ontwerp en de installatietechniek. De mogelijkheden zijn optimaal benut. De betrokken partijen hebben prima samengewerkt.” Alle hulde ook voor de gemeente Winterswijk als opdrachtgever bij de aanpak van dit prestigieuze bouwproject.

Meer weten of een keer langskomen?

Stuur dan een bericht via onderstaand formulier. Het verduurSaam energieloket stuurt je vraag door naar de initiatiefnemer, zodat hij contact met je kan opnemen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de kaart

Gerrit Komrij College