Nieuw-Dijk: dorpsteam KWW Energie

Op 17 juni was er in Nieuw-Dijk een informatie avond over energiebesparing. Woningeigenaren kregen informatie en tips van de energie adviseur van het energieloket over hoe je energie kunt besparen in je woning. En er werd gekeken naar de kansen en wensen om dit in Nieuw-Dijk gezamenlijk op te pakken. 

Na deze avond is KWW (“Kieken Wat ’t Wurt”) energie Nieuw-Dijk ontstaan, een dorpsteam dat zich bezig gaat houden om energiebesparende activiteiten te ontplooien in en voor Nieuw-Dijk, ondersteund door het energieloket en Buurkracht. Want Buurkracht gelooft in de kracht die buren samen hebben om hun buurt of dorp groener, veiliger of duurzamer te maken. En biedt, gratis en onafhankelijk, hulp in de vorm van een stappenplan, een buurtbegeleider en materialen om het hele dorp te enthousiasmeren om mee te doen.

Meer weten? Kijk op digiDIEK: https://nieuw-dijk.nl/berichten/samen-energie-besparen-in-nieuw-dijk-1.

Het dorpsteam is te bereiken via kwwenergie@gmail.com.