Tel: 0314 820 360 

Nieuw-Dijk: dorpsteam KWW Energie

Op 17 juni was er in Nieuw-Dijk een informatie avond over energiebesparing. Woningeigenaren kregen informatie en tips van de energie adviseur van het energieloket over hoe je energie kunt besparen in je woning. En er werd gekeken naar de kansen en wensen om dit in Nieuw-Dijk gezamenlijk op te pakken. 

Na deze avond is KWW (“Kieken Wat ’t Wurt”) energie Nieuw-Dijk ontstaan, een dorpsteam dat zich bezig gaat houden om energiebesparende activiteiten te ontplooien in en voor Nieuw-Dijk, ondersteund door het energieloket en Buurkracht. Want Buurkracht gelooft in de kracht die buren samen hebben om hun buurt of dorp groener, veiliger of duurzamer te maken. En biedt, gratis en onafhankelijk, hulp in de vorm van een stappenplan, een buurtbegeleider en materialen om het hele dorp te enthousiasmeren om mee te doen.

Het dorpsteam is op dit moment bezig met het organiseren van een warmtefoto actie voor woningeigenaren. Een warmtefoto van je huis maakt zichtbaar op welke plekken in het huis warmte verloren gaat. Dit kan komen doordat het huis niet of slecht geïsoleerd is of dat er naden en kieren zitten. Warmtelekken zorgen voor een hogere energierekening, omdat er harder gestookt moet worden. Na een warmtefoto actie wil de werkgroep kijken naar een collectief isolatie aanbod voor het dorp.

Ben je woningeigenaar in Nieuw-Dijk en heb je interesse in een gratis warmtefoto? Meld je dan aan via onderstaande knop. 

Meer weten? Kijk op digiDIEK, mail naar kwwenergie@gmail.com of neem contact op met Karolien Dekkers, buurtprocesbegeleider vanuit het energieloket via karolien@verduursaamenergieloket.nl of 0314 – 820 360.