Tel: 0314 820 360 

Doetinchem: Woningverbetering met oog voor toekomst

Waar: Doetinchem
Soort locatie: Woning
Initiatiefnemers:  Ger Smeman
Uitgevoerde maatregelen:
Gevel- / spouwmuurisolatie, Zonnepanelen

 

Op een dag, eind 2017, ontving Ger Smeman een brief van de gemeente. De Doetinchemmer werd uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over woningverbetering aan de hand van energiebesparende maatregelen. Smeman ging en hij heeft er geen spijt van.

Tekst: Eric Klop, artikel verscheen op 30 mei 2018 in Achterhoek Nieuws

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk spraken enige tijd geleden mede op basis van rijksbeleid af dat de regio in 2030 energieneutraal moet zijn. Dit betekent dat de energiebehoefte omlaag gaat en dat de resterende vraag duurzaam wordt opgewekt. Daartoe riepen de acht Achterhoekse gemeenten ‘verduurSaam energieloket’ in het leven, dat ook particuliere woningeigenaren met informatie en advies een handje helpt om de daad bij het duurzame woord te voegen. “En een zetje geeft”, zegt projectcoördinator Jeroen aan het Rot. “Niet iedereen zal uit zichzelf naar zo’n loket toestappen. Vandaar dat in alle deelnemende gemeenten bijeenkomsten zijn georganiseerd waarvoor men een persoonlijke uitnodiging in de bus kreeg.”

“De laatste jaren overwogen we om daar wat aan te doen. Nog één keer een zinvolle aanpassing”

Onder de noemer ‘Woningverbeterplan’ is de focus per gemeente vooralsnog gericht op woningen in een bepaalde wijk die vóór 1976 zijn gebouwd. “Pas dát jaar kwam de overheid voor het eerst met een Bouwbesluit dat nieuwbouwhuizen over een zekere vorm van isolatie moeten beschikken”, verklaart Aan het Rot. Voor Ger Smeman kwam de restrictie goed uit. Zijn Doetinchemse woning in de uitverkoren wijk Kruisberg is van 1949. “Oorspronkelijk is het een duplexwoning. Toen wij het ruim veertig jaar geleden kochten, hebben we van de twee huizen één gemaakt. Zeer ruim, zeker nu onze twee kinderen zijn uitgevlogen. De gaskachels die er toen inzaten hebben we vervangen door centrale verwarming. Maar van isolatie van geen sprake. De laatste jaren overwogen we om daar wat aan te doen. Nog één keer een zinvolle aanpassing. En toen kregen we dus die brief in de bus…”

De bijeenkomst van het verduurSaam energieloket gaf Smeman naar eigen zeggen een goed gevoel. En bracht hem in contact met Susteen. Onder auspiciën van dit vanuit Den Haag opererende partnerbedrijf met een duurzaam bouwkundige achtergrond en expertise wordt her en der in het land bij de mensen thuis vrijblijvend een persoonlijk woningverbeterplan gemaakt. Een deskundige bekijkt wat de voor- en nadelen zijn van het aanbrengen van dubbelglas, muur- en vloerisolatie en zonnepanelen. Ook gaat hij na of energieopwekking met een warmtepomp mogelijk is. Het advies gaat gepaard met een kostenanalyse en de terugverdientijd. Daarnaast regelt Susteen desgewenst dat aannemers en installateurs, bij voorkeur uit de betreffende regio, de aanpassing van de woning ten uitvoer brengen. Bovendien biedt het bedrijf de garantie dat hetgeen een plan aan meer wooncomfort en kostenreductie voorspiegelt ook daadwerkelijk een feit zal zijn.

“Alles wordt geregeld. Ik hoef niets zelf uit te zoeken”

De 69-jarige Doetinchemmer en zijn vrouw besloten aan de hand van het Woningverbeterplan, dat dankzij een gemeentelijke bijdrage slechts 50 in plaats van de oorspronkelijke 120 kost, te gaan voor een behoorlijke aanpassing die hun rijtjeshuis met riante tuin op een duurzame manier toekomstbestendig maakt en lagere energiekosten met zich meebrengt. Ze kozen voor spouwmuurisolatie, die eind mei werd aangebracht, en zonnepanelen die aan beide zonzijden van het puntdak zijn aangebracht. Vloerisolatie ging Smeman een stap te ver. “Dan had ik m’n parket moeten afbreken.” Als groot voordeel ziet hij gemak. “Alles wordt geregeld. Ik hoef niets zelf uit te zoeken. En door de wijkgerichte aanpak zijn de verbeterkosten betrekkelijk laag.”

Foto: Eric Klop

Volgens coördinator Jeroen aan het Rot ligt het Achterhoekse Woningverbeterplan op schema. “In totaal zo’n zeshonderd mensen bezochten de infobijeenkomsten. Daarvan besloten er ca. tweehonderd na een check via Susteen tot duurzame aanpassing. Het project loopt nog tot en met 2019. Dan gaan de gemeenten evalueren en zal men bezien of het project wel dan niet wordt voorgezet. En wellicht uitbreiding krijgt richting andere doelgroepen of woningen die ná 1976 zijn gebouwd. Want ook daar is de uitdaging met het oog op een duurzame toekomst groot.”

Aanmelden voor het opstellen van een vrijblijvend Woningverbeterplan kan nog steeds. Klik daarvoor op de knop hieronder.