Tel: 0314 820 360 

Missie / Visie

Missie

De Achterhoekse gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat er net zoveel stroom en gas duurzaam wordt opgewekt als in totaal in de Achterhoek wordt gebruikt. Dit is hard nodig om de opwarming van de aarde en de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Maar ook worden we door het besparen en duurzaam opwekken van energie minder afhankelijk van grote buitenlandse organisaties en stimuleren we de lokale werkgelegenheid in de Achterhoek. En misschien wel het belangrijkste: energiebesparing zorgt voor een lagere maandelijkse energierekening en meer comfort in de woning!

We kunnen echter niet de hele huidige energiebehoefte in de Achterhoek duurzaam opwekken. Daarom moeten we eerst fors besparen op ons energieverbruik, zodat we daarna de resterende behoefte duurzaam kunnen opwekken en gebruiken. Het verduurSaam energieloket is door de Achterhoekse gemeenten opgericht om inwoners en bedrijven in de Achterhoek hiermee op weg te helpen. Het verduurSaam energieloket informeert, adviseert en begeleidt inwoners en bedrijven vanaf het eerste idee tot aan de uitvoering van maatregelen. Dit alles op een onafhankelijke manier en zonder winstoogmerk.

Doordat het verduurSaam energieloket op regionaal niveau actief is, kunnen de krachten uit de betrokken gemeenten worden gebundeld en ontstaat er één aanspreekpunt voor alle informatie en antwoorden over energiebesparing en energieopwekking in de gebouwde omgeving. Het verduurSaam energieloket werkt nauw samen met deskundige adviseurs, waardoor we beschikken over veel kennis en ervaring. Ook werken we nauw samen met lokale netwerken als dorpsraden, energiecoöperaties, buurtverenigingen etc. om gezamenlijk mensen bewust te maken van de mogelijkheden. Daarnaast verwerkt het verduurSaam energieloket in een aantal gemeenten de aanvragen van de duurzaamheidslening en beschikt het verduurSaam energieloket over een groep vrijwillige energiecoaches, die u vrijblijvend op weg kunnen helpen om energie te besparen.

Meer informatie over het verduurSaam energieloket en wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0314 – 820 360 of via e-mailadres info@verduursaamenergieloket.nl.

Visie

Het besparen van energie en het duurzaam opwekken van de resterende energiebehoefte (de ‘energietransitie’) is een enorme uitdaging. Natuurlijk zijn er allerlei grote bedrijven en overheden die hier een belangrijke bijdrage aan kunnen en moeten leveren (kijk bijvoorbeeld naar het Parijs-akkoord dat eind 2015 gesloten werd). Maar ook in de lokale regio en zelfs op woningniveau kan het verschil al gemaakt worden!

Als we allemaal ons eigen steentje bijdragen aan het besparen van energie door bijvoorbeeld ons huis goed te isoleren, zuinige apparatuur en verlichting te gebruiken en bewust om te gaan met het gebruik van energie, kunnen we al een groot verschil maken. Als we de energie die we dan nog nodig hebben duurzaam opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen of te kiezen voor groene energie (die liefst lokaal is opgewekt), dan vormen alle kleine beetjes een groot resultaat! Energiebesparing begint bij jezelf! En daar helpt het verduurSaam energieloket je graag mee op weg!