Tel: 0314 820 360 

Contact

Telefoon:
(0314) 820 360
(iedere werkdag van 9:00 tot 17:00 bereikbaar)

E-mail:
info@verduursaamenergieloket.nl

Postadres:
verduurSaam energieloket
Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem

Bezoekadres (alleen op afspraak):
De Steck
Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem

 

 

Zakelijke gegevens

 

Achterhoeks Energieloket B.V.
IBAN: NL77RABO0316781754
KvK: 67692605

Disclaimer voor www.verduursaamenergieloket.nl

 

Achterhoeks Energieloket B.V. (Kamer van Koophandel: 67692605), hierna te noemen verduurSaam energieloket, verleent u hierbij toegang tot www.verduursaamenergieloket.nl, publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

verduurSaam energieloket behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

verduurSaam energieloket spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van verduurSaam energieloket.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan verduurSaam energieloket nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij verduurSaam energieloket en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verduurSaam energieloket, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.