Tel: 0314 820 360 

Kluswoninglening gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland stimuleert eigenaren in het moderniseren van gedateerde koopwoning. Dat is nodig om de woningvoorraad aantrekkelijk te houden voor (toekomstige) bewoners. Huiseigenaren hebben echter niet altijd het geld om de woning op te knappen. Daarom biedt de gemeente Berkelland in samenwerking met het verduurSaam energieloket en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de Kluswoninglening aan voor huizenbezitters.

Waarvoor mag de lening gebruikt worden?
Met de kluswoninglening is het mogelijk een bedrag tussen de 5.000 en 40.000 euro te lenen tegen een lage rente. De lening mag onder andere gebruikt worden voor het vernieuwen van de keuken en het sanitair, voor aanpassing van de indeling van de woning, voor renovatiewerkzaamheden aan de fundering, gevel of het dak en voor vervanging van ramen en deuren. In zijn algemeenheid geldt dat de kluswoninglening gebruikt kan worden voor bouwkundige aanpassingen aan het ‘casco’ van de woning. Dit zijn globaal alle onderdelen die bij verhuizing in de woning achterblijven. Daarnaast is het van belang dat de aanvrager van de lening ook de bewoner/eigenaar van de woning is en dit als zijn hoofdverblijf gebruikt of gaat gebruiken. De lening is bijvoorbeeld niet bedoeld voor tweede woningen of recreatiewoningen.

De lening is uitsluitend bedoeld voor maatregelen aan het hoofdverblijf. Verbetering van bijvoorbeeld een garage, straatwerk of erfafscheiding komen daarom niet in aanmerking voor de kluswoninglening.

Meer informatie
Op de website van de gemeente en deze pagina vindt u meer informatie over de kluswoninglening. Naast deze lening heeft de gemeente ook andere leningen voor huiseigenaren, zoals de duurzaamheidslening, asbestlening en blijverslening. Ook hierover vindt u op onze website meer informatie.

Klik hier voor de verordening van de kluswoninglening van de gemeente Berkelland.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Stimuleringslening is van toepassing op bestaande koopwoningen.
 • De aanvrager is een eigenaar/bewoner die zijn (toekomstige) hoofdverblijf heeft in de woning. Huurders en verhuurders kunnen geen beroep doen op de woning. De lening is niet bedoeld voor tweede woningen en recreatiewoningen.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: niet van toepassing

Kenmerken van de lening

 • De Kluswoninglening is een consumptieve lening.
 • De leensom bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 40.000,-.
 • De looptijd van de Kluswoningwoninglening is 10 jaar bij een leensom tussen € 5.000,- en € 10.000,- en is 15 jaar bij een leensom tussen € 10.000,- en € 40.000,-.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost me een minimum van € 250,-.
 • Het rentepercentage van de Kluswoninglening bedraagt op 1 november 2018 1,6%.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet. De looptijd van dit krediet is 12 maanden. De werkzaamheden mogen nog niet zijn begonnen.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets bij de BKR.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 1. Vernieuwen keuken
 2. Vernieuwen badkamer
 3. Vernieuwen toilet
 4. Vervanging CV-installatie
 5. Schilderwerk (door professionele schilder)
 6. Stucwerk (door professionele stukadoor)
 7. Vervanging raam en/of deurkozijnen
 8. Vervanging deuren
 9. Aanpassing indeling woning
 10. Renovatie van het casco (fundering, gevels, dak)
 11. Andere woningverbeteringen die passen bij de gangbare kwaliteitsvraag door (toekomstige) bewoners, dit ter beoordeling door het college.

Aanvraagprocedure

Wilt u gebruik maken van de Kluswoninglening? Dan loopt u de volgende stappen door. De totale doorlooptijd ligt tussen de 6 en 12 weken.

 1. Vul het aanvraagformulier bovenaan deze pagina in. Stuur daarbij de offerte(s) en de planning van de uit te voeren werkzaamheden mee.
 2. Binnen 2 weken na ontvangst laten wij u weten of u de lening bij SVn mag aanvragen. Als het antwoord positief is, ontvangt u een toewijzingsbrief met daarbij een aanvraagset.
 3. De aanvraagset en toewijzingsbrief stuurt u ingevuld en ondertekend naar het SVn. Hierbij voegt u alle gevraagde stukken.
 4. SVn voert vervolgens een krediettoets uit bij de BKR. Is deze positief, dan ontvangt u een offerte met een aantrekkelijke rente voor de Kluswoninglening van SVn. SVn hanteert een doorlooptijd van 2-6 weken.
 5. U stuurt de offerte ondertekend terug naar SVn. De lening gaat in op de dag nadat SVn de ondertekende offerte ontvangen heeft. U begint dan ook direct met aflossen. Ook als u nog niet met de werkzaamheden begonnen bent.
 6. Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd, stuurt u de factu(u)r(en) op naar het verduurSaam energieloket. Deze kunt u via het gereedmeldingsformulier uploaden. Er volgt een laatste controle en SVn zorgt voor uitbetaling.