Tel: 0314 820 360 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kan subsidie worden verkregen voor het aanschaffen van technische apparaten die het gasverbruik in de woning fors terugdringen of zelfs helemaal kunnen vervangen. De subsidie is aan te vragen voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers. Per 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk om deze subsidie aan te vragen voor het aanschaffen van pelletkachels en biomassaketels. Daarnaast kan de regeling met ingang van 2020 niet meer worden aangevraagd voor apparaten die worden geïnstalleerd in gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning ná 30 juni 2018 (datum vervallen gasaansluitplicht) is aangevraagd.

Zowel zakelijke als particuliere gebruikers kunnen deze subsidie aanvragen. De subsidie wordt verstrekt ná aanschaf van het apparaat en dient binnen 6 maanden na installatie te worden aangevraagd. De subsidie is aan te vragen en met 31 december 2019 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Hoogte subsidiebedrag
De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van een apparatenlijst. In totaal is in 2020 €100 miljoen beschikbaar. Op de website van RVO is de actuele stand van het budget te zien.

Voorwaarden
Voor het aanvragen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
  • Het apparaat is na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum wordt bedoeld: de datum waarop de koopoverkeenkomst is gesloten en niet de datum van betaling.
  • De subsidieaanvraag is binnen 6 maanden na installatie van het apparaat ingediend.
  • De investering is gedaan voordat de subsidieaanvraag wordt ingediend. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
  • Het apparaat is nieuw aangeschaft; er is een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs; het apparaat is in eigendom van de aanvrager
  • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
  • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen; zie ook de veelgestelde vraag ISDE en de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) berekening?
  • De subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat de subsidieaanvraag wordt ingediend.
  • Het apparaat mag niet worden verwijderd binnen een jaar na de datum van de beslissing.
  • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur, bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer.