Tel: 0314 820 360 

Subsidies: gemeente Winterswijk

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De subsidie is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangeboden.

Energiescan voor monumenten

De gemeente Winterswijk biedt eigenaren van monumenten, waarvoor werkzaamheden gepland zijn of die hun pand graag willen verduurzamen, een energiescan aan. De scan leidt tot een rapportage, met op het gebouw toegespitste maatregelen die energiebesparing kunnen opleveren. Deze maatregelen kunnen meegenomen worden bij geplande werkzaamheden of worden uitgevoerd door eigenaren die hun panden willen verduurzamen, zonder het monumentale karakter aan te tasten. De energiescan wordt uitgevoerd door een deskundig bureau op het gebied van erfgoed en duurzaamheid.

Een aanvraag indienen kan tot 1 februari 2018, daarna worden de aanvragen door de gemeente beoordeeld. Dan geeft de gemeente opdracht aan een bureau voor het uitvoeren van de energiescans.

Lees meer over de regeling

Subsidie Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Met de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) kunnen sportverenigingen en sportstichtingen een tegemoetkoming krijgen voor investeringen in energiebesparende en/of -opwekkende maatregelen bij de sportaccommodatie. Daarmee dragen zij bij aan de doelstelling voor energiebesparing, zoals dat op gemeentelijk en landelijk niveau is afgesproken. De subsidie is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangeboden.