Tel: 0314 820 360 

Subsidies: gemeente Doetinchem

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Met de subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is ongeveer 20% subsidie te verkrijgen voor het aanbrengen van isolerende maatregelen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten 2 van deze maatregelen tegelijk worden uitgevoerd. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor extra maatregelen of een 'Zeer Energiezuinig Pakket'. De subsidieregeling loopt van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020 en kan worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor deze subsidie:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Spouwmuur- of gevelisolatie
 • Vloer- en/of bodemisolatie
 • Isolerend (HR++ of Triple) glas

Per maatregel en per woningtype gelden eisen voor de minimale isolatiewaarden en minimale hoeveelheden. Klik hier voor meer informatie.

Aanvullende maatregelen
Naast de minimale eis van 2 van de bovenstaande isolatiemaatregelen is de subsidie uit te breiden met de volgende aanvullende maatregelen:

 • Isolerende deuren
 • Energiezuinig ventilatiesysteem (CO2-gestuurd of balansventilatie)
 • Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem
 • Energiedisplay of slimme thermostaat
 • Maatwerkadvies

Zeer Energiezuinig Pakket
Tot slot is er extra subsidie te verkrijgen voor het 'Zeer Energiezuinig Pakket' (ZEP). Dit is een combinatie van meerdere maatregelen, waarbij strengere isolatie- en kwaliteitseisen gelden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van RVO.

LET OP: Aanvragen kan pas vanaf 2 september.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kan subsidie worden verkregen voor het aanschaffen van technische apparaten die het gasverbruik in de woning fors terugdringen of zelfs helemaal kunnen vervangen. De subsidie is aan te vragen voor de volgende systemen:

Zowel zakelijke als particuliere gebruikers kunnen deze subsidie aanvragen. De subsidie wordt verstrekt ná aanschaf van het apparaat en
dient binnen 6 maanden na installatie te worden aangevraagd. De subsidie is aan te vragen en met 31 december 2019 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Teruggave BTW op zonnepanelen

Woningeigenaren die zonnepanelen aanschaffen of hebben aangeschaft kunnen de BTW over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Daarvoor dient de bewoner zich bij de Belastingdienst aan te melden als ondernemer. De hoogte van het terug te vragen BTW-bedrag wordt berekend door de BTW voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen af te trekken van de verschuldigde BTW over de levering van de stroom. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van forfaitaire bedragen, afhankelijk van het opwekvermogen van de installatie.

De procedure in het kort:

 • Aanmelden bij de Belastingdienst als ondernemer
 • BTW-aangifte indienen over het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft
 • Doorgeven rekeningnummer voor de BTW-teruggave via het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemers'

Let op: bent u al geregistreerd als BTW-ondernemer bij de Belastingdienst? Informeer dan bij uw belastingadviseur naar de mogelijkheden om de BTW terug te vragen.

Verlaagd BTW-tarief woningisolatie

Voor het isoleren van eigen woningen ouder dan 2 jaar geldt voor de arbeidskosten een verlaagd BTW-tarief van 9%. Dit is van toepassing op bijv. het isoleren van het dak, gevels, vloeren of beglazing. Deuren, kozijnen en bijv. riet gelden niet als isolatiemateriaal en vallen daardoor onder het 21%-tarief. Ook vallen de materiaalkosten voor de isolatiematerialen onder het 21%-tarief, ook wanneer deze materialen zelf ontwikkeld worden. 

Indien u een offerte ontvangt voor isolatiewerkzaamheden, let er dan op dat de arbeidskosten en de materiaalkosten gesplitst zijn en voor de arbeidskosten het 9%-tarief wordt gehanteerd.

Afkoppelsubsidie regenwater

Ons klimaat verandert. Temperaturen stijgen, we hebben te maken met meer hevige regenval en periodes van droogte. De gemeente Doetinchem en Buha spelen daar zoveel mogelijk op in. Maar ook als particulier kun je werken aan het klimaatbestendig maken van je woning en omgeving.

Bijvoorbeeld door de hemelwaterafvoer op jouw perceel los te koppelen van de riolering. Je kunt in aanmerking komen voor een vergoeding (subsidie), als je thuis je regenwater afkoppelt van het riool. Je moet daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor het afkoppelen van het dakoppervlak aan alleen de voor- of achterkant van de woning kun je een subsidie van € 250,- krijgen. Koppel je het hele dak af, dan bedraagt de subsidie € 500,-.

Voorwaarden

 • De regenwaterafvoer van je woning moet aangesloten zijn op een gemengd riool
 • Het af te koppelen dakoppervlak moet minimaal 25m² zijn
 • Het afkoppelsysteem moet (milieu-)technisch verantwoord zijn

Meer informatie over de voorwaarden en toekenning van de subsidie vind je op de website van Buha via de knop hieronder. 

Subsidie Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Met de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) kunnen sportverenigingen en sportstichtingen een tegemoetkoming krijgen voor investeringen in energiebesparende en/of -opwekkende maatregelen bij de sportaccommodatie. Daarmee dragen zij bij aan de doelstelling voor energiebesparing, zoals dat op gemeentelijk en landelijk niveau is afgesproken. De subsidie is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangeboden.