Tel: 0314 820 360 

Subsidies: gemeente Berkelland

Woningisolatie particulieren

De gemeente Berkelland biedt een subsidie voor woningeigenaren die isolerende maatregelen aan hun woning laten treffen. De hoogte van de subsidie bedraagt 1/3 deel van de kosten met een maximum van €500,-. De subsidie is beschikbaar voor de volgende maatregelen:

  • Vervanging bestaand glas door HR++ glas
  • Aanbrengen vloerisolatie
  • Aanbrengen dakisolatie
  • Aanbrengen gevel- of spouwmuurisolatie

Vraag je met 6 bewoners uit de gemeente Berkelland tegelijk subsidie aan? Dan kun je in aanmerking komen voor de ‘Burenbonus’. In dat geval is het maximale subsidiebedrag €750,- per aanvrager. De minimale besteding moet dan wel €2.250,- zijn.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De subsidie is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangeboden.

Subsidie energiebesparing

Sinds 16 augustus 2017 kunnen buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken, groepen inwoners en ondernemers subsidie vragen voor  concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing en/of duurzame energieopwekking op de project locatie.

Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van 10.000 euro. In totaal is er € 90.000 euro beschikbaar. De initiatiefnemers moeten ook zelf investeren (minimaal 50%).

Overleg in vroeg stadium
De gemeente wil graag in een vroeg stadium met initiatiefnemers overleggen. Om bijvoorbeeld duidelijk te krijgen wat er nog nodig is om voor subsidie in aanmerking te komen. En ook waar de gemeente kan helpen. De subsidieaanvraag is dan het sluitstuk in een traject van overleg, advies en afstemming.

Voorbeelden van maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking
Restwarmteprojecten, aardwarmte installaties, warmtepompen, zonneboilers, LED verlichting, isolatie, kleine en middelgrote windturbines, zonnedaken, zon- grondopstellingen, bijbehorende energieopslag, biomassa(verbrandings)installaties,.

Energieneutraal in 2030
De gemeente Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dat doel te bereiken is de gemeente mede afhankelijk van initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente wil die initiatieven graag ondersteunen en stimuleren.

Subsidie Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Met de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) kunnen sportverenigingen en sportstichtingen een tegemoetkoming krijgen voor investeringen in energiebesparende en/of -opwekkende maatregelen bij de sportaccommodatie. Daarmee dragen zij bij aan de doelstelling voor energiebesparing, zoals dat op gemeentelijk en landelijk niveau is afgesproken. De subsidie is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangeboden.