Tel: 0314 820 360 

Asbestlening gemeente Berkelland

In de gemeente Berkelland staan ruim 6.000 panden met asbest in de dakbedekking. Vooral in het buitengebied staan veel schuren met een asbesthoudend dak. In 2024 komt er een landelijk verbod op asbesthoudende daken. Veel bedrijven en particulieren hebben al plannen om hun asbesthoudende daken te saneren, maar niet iedereen heeft daarvoor voldoende financiële middelen. Daarom heeft de gemeenteraad van Berkelland besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ‘Stimuleringslening Asbestverwijdering’ (asbestlening). De asbestlening wordt in eerste instantie alleen opengesteld voor particulieren, maar er wordt ook gewerkt aan een uitbreiding voor bedrijven en instellingen (zie kopje ‘Bedrijven en instellingen’ hieronder). De lening kan worden aangevraagd via het verduurSaam energieloket en wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).

Met de lening kunnen particulieren een bedrag van minimaal €2.500,- en maximaal €40.000,- aanvragen. De lening kan worden aangevraagd voor het vervangen van een asbestdak (waarbij ook het nieuwe dak meegefinancierd mag worden) of voor de sloop van een gebouw met astbestdakbedekking. De looptijd van de lening bedraagt 10 jaar bij een leenbedrag tot €10.000,- en 15 jaar bij een leenbedrag vanaf €10.000,-. De lening wordt als consumptief krediet verstrekt. Het rentepercentage wordt door de SVn vastgesteld op het moment van verstrekken en bedraagt minimaal 1,4%. De rente bedraagt op dit moment 1,6%. De rente staat gedurende de hele looptijd vast.

Hieronder kan de asbestlening voor de gemeente Berkelland worden aangevraagd. De regeling is op dit moment nog niet in andere gemeenten beschikbaar.

Klik hier voor de verordening van de asbestlening van de gemeente Berkelland.

 

Bedrijven en instellingen

Op dit moment is de asbestlening alleen beschikbaar voor particulieren. De gemeente Berkelland is voornemens om de lening uit te breiden voor bedrijven en instellingen. Dit zal naar verwachting dit najaar gebeuren. Heeft u een bedrijf of instelling en heeft u interesse in de asbestlening? Dan kunt u via onderstaande knop uw gegeven achterlaten. Het verduurSaam energieloket zal u dan op de hoogte brengen wanneer de regeling voor bedrijven wordt opengesteld.

 

Wat moet ik aanleveren voor het verkrijgen van de asbestlening?

Voor het aanvragen van de asbestlening moeten verschillende gegevens en documenten worden aangeleverd bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Op de website van de SVn vind je een handige checklist met alle informatie over het aanleveren van gegevens. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de SVn via telefoonnummer 088 – 253 94 00 of e-mail kredietverlening@svn.nl.

 

Kenmerken van de asbestlening

 1. De leensom van de asbestlening zal niet hoger zijn dan het bedrag dat door het college is aanvaard als werkelijke kosten.
 2. De leensom bedraagt minimaal €2.500 en kan niet meer bedragen dan €40.000,-
 3. Voor de leensom van de asbestlening wordt een onderhandse akte opgemaakt.
 4. Als de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering €10.000,- of minder bedraagt dan is de looptijd van deze lening maximaal 10 jaar.
 5. Als de leensom van de Stimuleringslening Asbestverwijdering meer dan €10.000,- bedraagt dan is de looptijd van deze lening maximaal 15 jaar.

 

Voorwaarden van de asbestlening

De aanvragers verklaren bij het invullen van de stimuleringslening:

 • Bekend te zijn met de voorwaarden van de asbestlening;
 • Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
 • Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke Verordeningen niet wordt voldaan;
 • Dat de werkzaamheden waarvoor de asbestlening wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
 • Dat de te treffen voorzieningen zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
 • Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
 • Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
 • Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente), die belast is met controle.

 

Advies lening

Klanten die een lening aangaan moeten voldoende kredietwaardig zijn. SVn toetst of dit het geval is. Zij adviseert klanten niet welke lening het meest geschikt voor hun is. Bij twijfel of behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële situatie kun je advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Komt de asbestsanering in aanmerking voor een lening, dan krijg je van het verduurSaam energieloket het aanvraagformulier om de asbestlening bij SVn aan te vragen. Zij voeren een financiële toets uit. Deze toets bepaalt of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening die dan door SVn wordt verstrekt. SVn heeft onder meer een AFM-vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.